Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Tedbirler;

Cumhurbaşkanlığı tarafından Olağanüstü Hal Kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin tedbirler hakkında 125 sayılı kararname Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayımlanan Bu Kararname Doğrultusunda;

 • Kısa Çalışma Ödeneği Uygulanmasına İlişkin Tedbirler,
 • İstihdamın Korunmasına İlişkin Tedbirler,
 • Nakdi Ücret Desteği Sağlanmasına İlişkin Tedbirler,
 • Sürelere İlişkin Tedbirler,
 • Sosyal Güvenlik Alanında Tedbirler

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulanmasına İlişkin Tedbirler;

 •  İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
  hizmetleri sağlanmaktadır.

Not: Olağanüstü hal süresince Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığınca belirlenecek İl ve İlçelerde bulunan işyerlerinin ağır veya hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilir.İşverenlerin hatalı bilgi verme gibi durumlarda yapılan fazla ödemeler,yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.

 

İstihdamın Korunmasına İlişkin Tedbirler;

Bu tedbir kapsamında olağanüstü hal edilen il veya ilçelerde fesih yasağı uygulanacaktır.

Kararnamenin Yürürlüğe girmesinden itibaren;

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde
  ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
  haller ve benzeri sebepler,
 •  Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
 •  İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
 •  İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona
  ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

Yukarıdaki madde hükümlerinin haricinde iş sözleşmesini fesheden işveren ve işveren vekillerine,Sözleşmesi feshedilen her işçi için Aylık Brüt Asgari Ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Nakdi Ücret Desteği Sağlanmasına İlişkin Tedbirler;

Olağanüstü hâl ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden,
işvereni tarafından;

 • 4447 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı
  bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak
  sahipliği oluşmayanlar,
 • 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci
  fıkrasının (e) bendi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin
  kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun
  kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara,

İşsizlik Sigortası Fonundan günlük  133,44 TL  nakdi ücret desteği verilecektir.

İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler,yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Sürelere İlişkin Tedbirler;

Olağanüstü hâl ilan edilen illerdeki işyerleri bakımından, 4857 sayılı Kanunun 38 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ücret kesme cezasına ilişkin bildirime ait olan bir
aylık süre, olağanüstü hâl süresince uzatılmıştır.

Sosyal Güvenlik Alanında Alınan Tedbirler;

Olağanüstü Hal süresi boyunca alınan tedbirler,Sağlık Hizmetleri gibi yapılacak harcamalar, Sosyal Güvenlik kurumunun bütçesinden karşılanacaktır.

 • Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti
  sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrasını kapsaması durumunda olağanüstü hâl
  süresince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35
  inci maddesinden muaftır.
 • Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet
  sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal
  Güvenlik Kurumunca olağanüstü hâl süresince ertelenebilir.

 

Olağanüstü Hal Bölgesindeki İşkur İl Müdürlüklerinin Eşleştiği İşkur İl Müdürlükleri;

İŞKUR EŞLEŞTİĞİ İŞKUR
GAZİANTEP BURSA
ADIYAMAN AYDIN
KAHRAMANMARAŞ KOCAELİ
HATAY TEKİRDAĞ
OSMANİYE MERSİN
ADANA ANTALYA
DİYARBAKIR DİYARBAKIR
MALATYA DENİZLİ
ŞANLIURFA KAYSERİ
KİLİS ZONGULDAK

NOT:Bu bölgede bulunan işverenler kısa çalışma ödeneği başvurularını E-Devlet Üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Kaynak: 125 Sayılı  Resmi Gazete 

İlgili İçerikler; İşkur 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

İlgili İçerikler; Vergi Suç ve Cezaları

İlgili İçerikler; 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

 

 

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Close